Test je huidige leefstijl

Werken aan een gezonde leefstijl gaat met kleine stapjes. Ook kleine stapjes kunnen je veel opleveren. Wanneer je aandacht besteedt aan één van de 5 Leefstijl bouwstenen (5 B’s) heeft dit ook positieve gevolgen voor de overige B’s. Soms moet je eerst een verandering eigen maken voordat je ruimte krijgt in jouw hoofd om met een volgende B aan de slag te gaan. Hoewel alle B’s in gelijke mate bijdragen aan een gezonde leefstijl is de behoefte om aandacht te schenken aan een bewuste B voor iedereen verschillend. In onderstaande gratis leefstijl test kom je er in 5 minuten achter waar jouw behoefte ligt. We leggen je 50 stellingen voor die jou helpen om jouw pad uit te stippelen om jouw Sense of Life te vergroten. Deze stellingen gaan over jouw huidige leefstijl op het gebied van de 5 B’s:

✔︎ Voel je je betrokken?
✔︎ Beweeg je voldoende buiten?
✔︎ Eet je bewust?
✔︎ Woon je bewust?
✔︎ je volgens je bioritme?

Geef bij elke stelling aan in hoeverre je het eens met de stelling. Je kiest een getal tussen 0 en 10 waarbij:
0 volledig oneens
10 volledig eens

De test is puur voor jezelf en hoe jij jouw huidige leefstijl op dit moment beleeft. Bij welke B ligt jouw leefstijlbehoefte?

Nog geen account bij de SCHOOl of SENSE? Registreer je dan eerst hier met alleen je e-mail alvorens de test te starten.