Test jouw zintuigen voorkeur

In onderstaande test ontdek jij aan de hand van 25 stellingen welk zintuig jouw voorkeur heeft: zicht, geluid, smaak, geur en tast. Geef bij elke stelling aan in hoeverre je het eens met de stelling. Je kiest een getal tussen 0 en 10 waarbij: 0 = volledig oneens en 10 = volledig eens