Test jouw zintuigen sensitiviteit

Zintuiglijke sensitiviteit wil zeggen de gevoeligheid voor zintuiglijke prikkels ten aanzien van zicht, geluid, smaak, geur en tast. De mate van zintuiglijke gevoeligheid varieert per persoon. Hoe gevoeliger je bent voor zintuiglijke prikkels hoe sterker je hier bewust van bent en hoe sterker je erop zult reageren. Wanneer er sprake is van overgevoeligheid van zintuiglijke prikkels dan word je overprikkeld en raak je uit balans. Wanneer er sprake is van onderprikkelde zintuigen zullen je hersenen minder actief worden waardoor je het risico loopt om onder te presteren. Je doet veel minder dan je eigenlijk zou kunnen doen.

In onderstaande test ontdek jij jouw zintuig sensitiviteit aan de hand van 50 stellingen.  Deze gratis zintuigentest duurt ongeveer 5 minuten. Geef bij elke stelling aan in hoeverre je het eens met de stelling. Je kiest een getal tussen 0 en 10 waarbij: 0 = volledig oneens en 10 = volledig eens.